Příprava seminářů je dle požadavků zadavatele

Realizuji pobytové víkendy, přednášky, semináře z oblasti výživy pro širokou veřejnost. Semináře lze připravit dle požadavků zadavatele.
seminář
SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY
Vědomým jedením proti únavě a stresu a aplikace metod do ŠVP v rámci prevence vzniku obezity u dětí a žáků  (Akreditace MŠMT-21546/2020-2-625)
POPIS KURZU: Nevědomé jedení jako následek stresu a jedna z příčin vzniku nadváhy a obezity. Začlenění odpovědnosti za své zdraví do ŠVP vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Spouštěče nevědomého jedení, nesprávné stravovací návyky ve školním prostředí (jídlo o přestávkách, hygiena prostředí, stravování ve stresu). Zásady vědomého jedení a jak je žákům prezentovat. Význam stolování, správné stravovací návyky a jejich aplikace do praxe ve škole. Náměty do výuky (prvouka, přírodopis, výtvarná výchova, vlastivěda, pracovní činnosti) a mimoškolní výchovy.
NOVÝ TERMÍN pro rok 2022 bude vypsán (pod záštitou Školského zařízení pro další vzdělávání PP Královéhradeckého kraje)

 

_D9A9824
SEMINÁŘE PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Úvod do zásad správné výživy u klientů sociálních služeb (Akreditace MPSV-A2021/0374-SP/PC/PP)
POPIS KURZU: Vzdělávací kurz je určen pro pracovníky sociálních služeb, kteří chtějí získat základní znalosti o životosprávě tak, aby byli schopni pomáhat ve zkvalitnění stravovacích návyků svým klientům. V teoretické části kurzu se účastníci seznámí s významem jednotlivých živin zastoupených v potravinách, s energetickou potřebou jedince, analýzou složení těla. Získají potřebné informace o výběru běžných potravin, naučí se číst údaje na etiketě a porovnávat je s jiným výrobkem pro ekonomický nákup. V praktické části si účastníci vyzkouší poskládat běžný jídelníček tak, aby obsahoval základní živiny. Dále se naučí zhodnotit dosavadní stravovací režim klienta tak, aby byly schopni, popřípadě dosavadní režim upravit a upevnit tím zdraví, popřípadě redukovat hmotnost klienta.
Výživová doporučení slouží k prevenci civilizačních chorob a zmírnění následků případných nemocí souvisejících s výživou. Nenahrazují péči a doporučení lékaře a zdravotního personálu.
Kurz je zpřístupněn pod záštitou Vzdělávací agentury Vzdělávání.net

 

Seminář jídlo a emoce
PRO VEŘEJNOST  Jídlo a emoce
Jak emoce ovlivňují náš vztah k jídlu a jak s nimi pracovat.
seminář pro firmy o správném stravování
PRO FIRMY Jak si upravit jídelníček
O zásadách správného stravování s ohledem na pracovní podmínky
pobytový víkend o jídle
Pobytový víkend
Relaxační pobyt pro pohodové ženy s povídáním o jídle, s masáží a procházkami ve Velké Úpě.
Vhodný i pro osoby bez fyzické kondice, víkend je hlavně o pohodě a sdílení společných zážitků.