PROJEKTOVÉ DNY, AKCE PRO ŠKOLY

PRO PEDAGOGY I NEPEDAGOGY
Témata:
🍥Wellbeing a jídelníček v režimu školy. 
POPIS KURZU: Jak si sestavit, připravit a udržet racionálné jídelníček během pracovním  procesu. Jak si pomocí jídla udržet psychickou i fyzickou pohodu.
🍥 Výživová gramotnost a její rozvoj na 1. stupni a aplikace metod do ŠVP 
POPIS KURZU: Jak pozitivně působit na utváření vhodných stravovacích návyků žáků v rámci prevence vzniku obezity u dětí a žáků. Jak zařadit výživovou gramotnost do ŠVP s využitím mezipředmětových vztahů. Jak působit na žáka, aby byl ve škole ve fyzické i psychické pohodě. Náměty na praktické aplikace zásad výživové gramotnosti do tematických okruhů Člověk a jeho svět, Člověk a práce. 
🍥 Jak rozvíjet výživovou gramotnost v předškolním věku, aplikace metod do ŠVP 
POPIS KURZU: Výživová gramotnost a její význam v prevenci zdraví. Obezita dětí a rizika. Stravování v mateřských školách. Potravinová neofobie, potravinová alergie. Výživová doporučení pro děti předškolního věku, základní živiny v jídelníčku. Mýty ve výživě. Výživa v souvislosti s RVP pro předškolní vzdělávání, využití tématu ve výchovně vzdělávací činnosti a náměty na praktické aplikace zásad výživové gramotnosti do tematických okruhů Dítě a jeho tělo.
Pro termíny seminářů pro rok 2024 mě, prosím, kontaktujte.
PRO RODIČE
🍥 Odborně zaměřené setkání pro rodiče  (v rámci Šablon)
Téma:  Desatero ve stravě dětí
PRO DĚTI MŠ, ŽÁKY ZŠ A SŠ
Programy a projektové dny jsou v souladu s ŠVP – Výchova ke zdraví, Člověk a zdraví, Člověk a svět. Lze je realizovat i  v rámci Šablon, OP JAK. Žáci se aktivně zapojují do praktické činnosti, program je upraven  jejich věku a schopnostem).
Témata (pro bližší informace mne, prosím, kontaktujte):
🍥 Jak uzdravit Otesánka (MŠ, ZŠ)
🍥 Cukr jako hračka (MŠ, ZŠ)
🍥 Etiketa stolování (MŠ, ZŠ, SŠ)
🍥 O Čokoládě (MŠ, ZŠ)
🍥 Nakupuj s rozumem (ZŠ, SŠ)
🍥 Nadváha a obezita (ZŠ, SŠ)
🍥 Poruchy příjmu potravin (ZŠ, SŠ)
🍥 O Méďovi Bé (pro MŠ, ZŠ)
🍥 Hravě zdravě (pro MŠ)
🍥 Myška, sýr a přátelé (pro MŠ)
🍥 Malý kuchtík, Malý cukrář (Šablony III.)
Radka Drobná jídelníček