logo

Mgr. Radka Drobná

výživová poradkyně

lektorka

PROJEKTOVÉ DNY, AKCE PRO ŠKOLY

PRO DĚTI MŠ, ŽÁKY ZŠ A SŠ
Programy a projektové dny jsou v souladu s ŠVP – Výchova ke zdraví, Člověk a zdraví, Člověk a svět. Lze je realizovat i  v rámci Šablon. Žáci se aktivně zapojují do praktické činnosti, program je upraven  jejich věku a schopnostem).
Témata (pro bližší informace mne, prosím, kontaktujte):
🍥 Jak uzdravit Otesánka (MŠ, ZŠ)
🍥 Cukr jako hračka (MŠ, ZŠ)
🍥 Etiketa stolování (MŠ, ZŠ, SŠ)
🍥 O Čokoládě (MŠ, ZŠ)
🍥 Nakupuj s rozumem (ZŠ, SŠ)
🍥 Nadváha a obezita (ZŠ, SŠ)
🍥 Poruchy příjmu potravin (ZŠ, SŠ)
🍥 O Méďovi Bé (pro MŠ, ZŠ)
🍥 Hravě zdravě (pro MŠ)
🍥 Myška, sýr a přátelé (pro MŠ)
🍥 Malý kuchtík, Malý cukrář (Šablony III.)
Radka Drobná jídelníček
PRO RODIČE
🍥 Odborně zaměřené setkání pro rodiče  (v rámci Šablon) na téma Desatero ve stravě dětí
PRO PEDAGOGY
Témata:
🍥 Zásady racionálního jídelníčku, jak si ho sestavit a udržet v pracovním  procesu.
🍥
🍥 Výživová gramotnost a její rozvoj na 1. stupni a aplikace metod do ŠVP v rámci prevence vzniku obezity u dětí a žáků.
POPIS KURZU: Jak pozitivně působit na utváření vhodných stravovacích návyků žáků. Jak zařadit výživovou gramotnost a základy  stravování do ŠVP s využitím mezipředmětových vztahů. Jak vlastním příkladem vést žáky ke zdravému životnímu stylu, aby byli ve škole ve fyzické i psychické pohodě. Jak zatraktivnit pro žáky nepopulární skupiny potravin. Náměty na tematické hodiny, projektové dny, výukové hry a pracovní listy. Příklady zařazování jednotlivých zásad výživové gramotnosti do tematických okruhů Člověk a jeho svět, Člověk a práce. Nápady na využití mezipředmětových vztahů.Tyto informace může pedagog využít tak, aby mohl působit na žáka v rámci prevence vzniku obezity, nadváhy či pro snížení únavy a nepozornosti při vyučování.  Na příklady z praxe si ukážeme nesprávné stravovací návyky ve školním prostředí (jídlo o přestávkách, hygiena prostředí, stravování ve stresu). Účastníci dále získají náměty do výuky a jejich možná prezentace směrem k žákům a možnosti těchto zásad, náměty do výuky (prvouka, přírodopis, výtvarná výchova, vlastivěda, pracovní činnosti) a mimoškolní výchovy a možnosti  začlenění  těchto zásad do ŠVP.
🍥
🍥 Jak rozvíjet výživovou gramotnost v předškolním věku
POPIS KURZU: Výživová gramotnost a její význam v prevenci zdraví. Obezita dětí, současný stav a rizika. Jak se podílet na utváření vhodných stravovacích návyků dětí z pozice pedagoga. Stravování v mateřských školách. Potravinová neofobie, potravinová alergie. Seznámení se zásadami správného stravování, výživová doporučení pro děti předškolního věku, základní živiny v jídelníčku. Mýty ve výživě. Využití  tématu výživy ve výchovně vzdělávací činnosti a příklady zařazení jednotlivých zásad do tematických okruhů Dítě a jeho tělo. Výživa v souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Nápady na tematické hodiny, projektové dny, pracovní listy, hry.
Pro termíny seminářů pro rok 2024 mne kontaktujte.
seminář Brandýs Radka Drobná jídelníček