Klienti napsali

Při kardiologickém zákroku nám bylo sděleno, že je Tadeáš silně obézní, bylo nám naznačeno, že je to vina rodičů, jelikož právě MY, rodiče, ovlivňujeme stravu dítěte. Dalším důvodem byla, bohužel, šikana ze strany spolužáků. Výsměch, že je tlustý a nepohyblivý. Paní Drobnou znám od střední školy, byla mojí učitelkou. Mám k ní velkou důvěru. Vím, že je důsledná, zároveň taky chápavá. Hlavně vím, že nepropaguje žádné diety, ale zdravé stravování. Ve spolupráci s ní jsme spokojení. Je nám pořád k dispozici online, poradí, vysvětlí reagujete na naše potřeby. Z Tády je jiný kluk. Rychleji se hýbe, běhá s ostatními a stačí jim, děti se mu už neposmívají. A oblékne znovu dětské oblečení.
Kristýna P. maminka Tadeáše (8 let)
Tadeáš před
tADEÁŠ PO
posuň dolů
Marcela před 2019
Marcela Urbanová
Výživové poradenství – Mgr. Radka Drobná
Jsem klientka Radky, v březnu
2020 počáteční váha 82kg, poslední vážení u Radky prosinec 2020-65kg.Teď vážím 64kg, užívám si letní oblečení a každý den jsem ráda, že jsem potkala právě Radku.👍
Využijte její pomoc a podporu,-věřte,budete mít ze sebe radost 🙃😀
Marcela -14 kg záí 2020